SAIGON LIFE‎ > ‎

TRAVELING TO SOUTH 南遊記

GỐM SỨ ĐÔNG GIA = DONGGIA CERAMICS = 東家陶芸

Address:
Dong Gia Enterprise, 342B, Thien Chi Street, Vinh Binh Town
Go Cong Tay, Tien Giang Province
Tel: 073 3608274 Mobile: (0084) 090 84 86440 
Email: thuymai@dong-gia.com
342B đường Thiện Chí, Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang


Can buy products at Crescent Mall, District 7 every Saturday.


Comments