CHÈ - Zenzai - おぜんざい


Thế giới tàu hũ = 豆腐ワールド (The Tofu World)


Xôi chè 111 Bùi Thị Xuân

111 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Điện thoại: (08) 8332748

Chè Thái - Nguyễn Tri Phương

521 NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Comments